◼︎⇢
Garantist for ryddige prosesser med god involvering og høy måloppnåelse
Vi bistår våre kunder med gjennomføring av krevende prosesser av stor viktighet for den aktuelle organisasjonen. En kombinasjon av utprøvd metodikk, betydelig prosesskompetanse og drivkraft sikrer motiverende prosesser med sterkt internt eierskap til anbefalte løsninger.
◼︎
Faglig rådgiver
Effektiv og kompetansebyggende bistand gjennom tett samspill med interne ressurser
Prosesser med flere aktører
Prosesser på konsern-/selskapsnivå
Prosessuell tilnærming
Noen ganger må man drive i front, andre ganger kan man støtte bak. Tilnærming må avstemmes med aktuelle behov og intern ressurssituasjon
1. Synlig rolle
Som synlig prosessrådgiver sørger vi for struktur, involvering, dokumentasjon og nødvendig fremdrift i prosessen.

Grundig utvelgelse av ressurser som skal delta i arbeidet er sentralt for å få nødvendig involvering av fagressurser og ansatte-representanter.

Riktig involvering sikrer faglige bidrag og eierskap til nye løsninger. Legger grunnlaget for vellykket implementering og effektuttak.
2. Tilbaketrukket rolle
I en del situasjoner kan det være riktigere å yte bistand i en mer tilbaketrukket rolle. Her opererer Prosess Partner som fortrolig rådgiver for ledere og andre interne ressurspersoner som selv driver aktuelle prosesser i egen organisasjon.
Aktuelle bidrag:
  • Organisering av og konkret rådgivning i prosesser
  • Utarbeidelse av løsningsforslag
  • Endringsledelse
  • Operativ ledercoaching
Rygg Mot Rygg

Et rådgivningskonsept med stor nærhet og lite synlighet
Innhold
Tjenesten leveres til ledere som selv fronter egen organisasjon. RMR-konseptet gir tilgang til relevant erfaring og nye impulser med begrenset ressursbruk.

RMR-avtaler vil normalt ha et flerårig perspektiv, men evalueres på ½-årlig basis.

Avtalen inngås med én ansvarlig leder som igjen kan åpne for at andre ledere, eventuelt en ledergruppe, kan benytte seg av tjenestene i RMR-konseptet.  
↓ RMR - Alternativ
Begge alternativ vil ha en arbeidsform som kombinerer fysiske møter/samlinger og oppfølging på telefon/videomøter. Ofte naturlig å legge ½-årlige planer ift fokusområder og ønsket effekt.
Grad av forutsigbarhet på den aktivitet som ønskes gjennomført avgjør hvilken avtaleform som egner seg best.  
・・・
© 2024